Minister i Wojewoda w PCM

W dniu 9 września w Sali konferencyjnej PCM w Pleszewie gościł Wiceminister Zdrowia Janusz Cieszyński. Podczas wizyty nastąpiło uroczyste podpisanie umowy dotacji celowej na zakup ambulansu ratunkowego dla naszego szpitala. Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło 400 000 zł na ambulans drogowy z zabudową medyczną oraz noszami samojezdnymi. Środki z dotacji PCM musi wykorzystać do końca roku. Podczas wizyty Wiceministrowi towarzyszyła Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska oraz Damian Marciniak Dyrektor Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Umowę w imieniu szpitalnej spółki podpisał Prezes Błażej Górczyński, a podziękowania złożył także Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski. W spotkaniu uczestniczył związany z pleszewski szpitalem Senator Andrzej Wojtyła oraz lokalni samorządowcy.